vic
 • Decano: Joan Riera i Claret
 • Dirección: Plaza D. Miguel de Clariana, 2-1º
 • Localidad: Vic
 • Provincia: Barcelona
 • C.P.: 08500
 • Fax: 93 886 19 66
 • Teléfono: 93 889 33 43
 • Correo electrónico: icavic@icavic.cat
 • Web: https://icavic.cat/

Información sobre el Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic

D’acord amb l’article 1 dels seus Estatuts, el Col·legi d’Advocats de Vic és una corporació de dret públic de caràcter professional amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats:

 1. El Col·legi té com a finalitat essencial vetllar perquè l’actuació dels advocats respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l’exercici de l’advocacia, i especialment garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió. També té com a finalitat l’ordenació, la representació i la defensa de la professió i dels interessos professionals, així com la consecució d’objectius comuns en benefici de les persones col·legiades i de la promoció i la defensa dels drets humans.
 2. En la seva condició de corporació de dret públic el Col·legi està subjecte al règim de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques pel que fa a l’exercici de les funcions públiques que li atribueix la llei.

Per a l’acompliment de les seves finalitats, el Col·legi exerceix funcions pròpies i delegades d’altres administracions o entitats

Història de l’I·lustre Col·legi d’Advocats de Vic

Des del 1882, any de la fundació del Col·legi d’Advocats de Vic, fins avui, amb més de 130 anys de la seva existència, la vida d’aquesta corporació vigatana ha conegut diverses èpoques, amb algunes dates clau: l’època que va des de la seva fundació l’any 1882 fins al 1899, la restauració del Col·legi el 1930, el curt període de la Segona República, la llarga etapa del règim de Franco, els vint anys que van del 1976 fins al 1996 i, per últim, la nova època que comença amb la inauguració del nou domicili social a Casa Dou l’any 1997 fins a l’actualitat.

0 Comentarios

¿Quieres comentar algo?

CONTACTO

¿En qué podemos ayudarte?

Enviando
o

Inicia Sesión con tu Usuario y Contraseña

o    

¿Olvidó sus datos?

o

Cuenta creada